រដ្ឋបា​លខេត្ត​ព្រះសី​ហនុ ទទួលបានអាហារូបក​រណ៍​សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​បាក់ឌុ​ប រៀននៅ​ប្រទេស​ចិន និងថៃចំនួ​ន ១៥កន្លែង – CEN