សារៈសំខាន់ៗ​របស់​សម្ដេច​តេ​ជោ​ដោះស្រាយ​បន្ទាន់​ចំពោះមុខ​ – CEN