ផ្អាក​បណ្ដោះអាសន្ន​យានយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​ធ្វេី​ចរាចរណ៍​លេី​កំណាត់​ផ្លូវ ៥០C ចំណុច​ភូមិ​កង្កែប​ – CEN