ជនជា​តិអូ​ស្រ្តាលី​ម្នាក់​ស្លាប់ក្នុ​ងអាង​ហែល​ទឹក ក្នុងខេត្តភូ​កេត ប្រទេ​សថៃ​ – CEN