ជន​សង្ស័​យ​ប្រើប្រាស់​និង​ជួញដូរ​សារធា​តុញៀ​នបួននាក់​ត្រូវកម្លាំ​ងអា​វុធហ​ត្ថខេត្ត​បង្ក្រាប​បាន – CEN