អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគ​របាល​ជាតិ​និង​ភ្នាក់ងារ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម NCA សហប្រតិបត្តិការ​យ៉ាង​ល្អប្រសើរ ក្នុងការ​ប្រឆាំង និង​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​ឆ្លងដែន​គ្រប់​ប្រភេទ​ – CEN