សម្ដេច​តេ​ជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី កំណត់​ទិស​ក្នុងការ​គាំទ្រ​ដល់​វិស័យ​ឯកជន លើ​ការវិនិយោគ​វិស័យ​សំណង់​ – CEN