នៅ​ភ្នំពេញ ឃាត់​យានយន្ដ​បើកបរ​បញ្ច្រាសទិស មិន​ពាក់​មួកសុវត្ថិភាព មិន​ដាក់​កញ្ចក់ ចំនួន​៤៧៨​គ្រឿង – CEN