ដូណាល់ ​ត្រាំ និងម៉ូន ជេអ៊ីននឹងជួបគ្នានៅអ​ង្គ​ការស​ហប្រជា​ជាតិ ​ក្រោយការ​ចរ​ចាបញ្ហានុ​យក្លេ​អ៊ែរ​កូរ៉េ​ខាងជើង មានស​ង្ឃឹម​រស់​ឡើង​វិញ – CEN