ទឹកភ្លៀ​ងបា​នបន្ត​ធ្លាក់​មកទៀត​ហើយ នាតំបន់មាត់សមុទ្រខេ​ត្ត​ព្រះសី​ហនុ​ – CEN