ត្រាំ ស្នើសុំ​ថវិការ ៣៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​សង់​ព្រំដែន​ – CEN