សា​ឡង់​បូម​ខ្សាច់​ដោយ​ជាប់​គឿង​និង​គល់ស្ពាន​ព្រែក​តា​មាក់ យក​មិនទាន់​ចេញ​ជា​ស្ថាពរ ទោះបីជា​បូម​ខ្សាច់​សាច់​ចេញ​អស់​ក៏ដោយ​ – CEN