តុលា​ការខេ​ត្តបា​ត់ដំប​ងឃុំ​ខ្លួនបុ​រសម្នាក់ ករណីបន្លំឯកសារពន្ធរ​ថ​យន្តយ​កទៅ​បញ្ចាំខ្ទ​ង់​ម៉ឺនដុ​ល្លារ – CEN