ស្ពានយោលស្ទឹងក្រញូង កាត់​ផ្តាច់ទាំ​ងស្រុង ដោយទឹកជំនន់ , អាជ្ញាធ​រស្រុក​សំឡូត បង្ខំជន្លៀសពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួ​សារ ដើម្បីរក​ទីទួល​មានសុវ​ត្ថិភាព – CEN