ផ្ទុះការ​តវ៉ា​ជាថ្មី​ទៀត ដោយសារថៅកែកាស៊ីណូប៉ាវ​ម៉ា​យ​ នាក្រុងព្រះ​សី​ហនុ មិនបើកប្រាក់ខែជូ​នបុ​គ្គលិ​ក – CEN