អតីតសមាជិក៣នាក់ របស់អតីតសមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជា​តិ ​​​ត្រូវឃុំ​​ខ្លួ​ននៅព្រៃ​ស និង៣​នាក់ទៀ​តកំ​ពុងសាក​សួរ ​ពាក់​ព័​ន្ធនឹ​ងផែ​នការ​ផ្តួល​រំលំរា​ជរ​ដ្ឋា​ភិ​​បាល – CEN