រឿងធំហើយ ​លោក វិល្លាម រកឃើញចៅហ្វាយខេត្តកំព​ង់​ឆ្នាំង កំពុងកាន់កាប់ដី​រ​ដ្ឋ៨​កន្លែង – CEN