“​គ្រូ​ធ្មប់” Mexico ទស្ស​ទាយ​ស្ថានការណ៍​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN