ប្រតិកម្ម​ពី​មហាជន​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន ស្នើ​ដល់​តុលាការ ចាត់វិធានការ​ច្បាប់​លើ​ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី និង​បក្ខពួក ប៉ុនប៉ង​ធ្វើ​វិទ្ធង្សនា ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម​កម្ពុជា​ – CEN