អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​លំនៅដ្ឋាន​របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ផ្សារ​ដារ ភូមិ​ដារ​ផ្សារ ស្រុក​មេមត់​អស់​ជាច្រើន​ខ្នង – CEN