ប្រាក់រង្វាន់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា សរុប​ជាង​២០០​លាន​រៀល ត្រូវបាន​ប្រគល់ជូន​ដល់​ជ័យលាភី​លើ​៣ ប្រភេទ​កីឡា​ដែល​ឈ្នះ​មេដាយ​ពី​ឆាក​អន្តរជាតិ​ – CEN