ឃើញ​ដុំថ្ម​ធំ​បញ្ចេញ​ពន្លឺ​ចម្លែក នឹក​ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា សំណាង​ពិតជា​ធ្លាក់​ពីលើ​កមេឃ​មែន​ – CEN