អ្នក​ល្បាត​នៅ​ភាគ​ខាងជើង​ក្រវាញ រឹបអូស​ឧបករណ៍​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បទល្មើស​ព្រៃឈើ និង​អន្ទាក់​សត្វព្រៃ​ជាង ២០០០ – CEN