វត្ថុ​ចម្លែក ស្រដៀង​នឹង​ឧបករណ៍​បំប្លែង​ចរន្ត​ភ្លើង ប៉ុន្តែ​វា​មាន​អាយុកាល​ដល់​ទៅ ២០​ម៉ឺន​ឆ្នាំ​ – CEN