បាញ់​ប្រហារ​នៅវ៉ា​ស៊ីនតោន ស្លាប់ម្នាក់ និងរបួស ៥​នាក់ – CEN