យុទ្ធនា​ការប​ង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្រ្កាបបទល្មើសគ្រឿងញៀន – CEN