មនុស្ស​៥នាក់ ត្រូវបា​នស​មត្ថ​កិច្ចឃា​ត់ខ្លួន កំពុង​សម្ងំប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿងញៀន នៅស្រុក​រំ​ដួល – CEN