ឥណ្ឌាចាប់​គ្រឿង​ញៀនបា​នជាង ១តោន និងចាប់ជនជាតិមីយ៉ា​ន​ម៉ា ៦នាក់នៅមហាសមុទ្រឥ​ណ្ឌា​ – CEN