ត្រៀមកំលាំងក្នុង​ការចុះ​សម្រួល​ការងារ​ច​រារ​ចរណ៍​នៅតាម​គោលដៅ​ផ្លូវជាតិ​សំខាន់ៗ ​ដើម្បី​បញ្ចៀ​ស​ការកកស្ទះ និង​ធានា​ពី​សុ​វត្ថិភាព​ជូនដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ នាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខ – CEN