បំពាក់​ឋានន្តរស័ក្តិ​ជូន​យោធិន ដែល​ត្រូវ​ចូលនិវត្តន៍ រំលឹក​គុណូបការៈ​ស្នាដៃ និង​ការខិតខំ​របស់​នាយទាហាន​ – CEN