រញ្ជួ​យដីនៅ​ប៉ាគី​ស្ថាន ស្លាប់ជាង ២០នាក់ និងរបួស​ជាង ៣០០នាក់ – CEN