អភិបាលខេ​ត្តតា​កែវ ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការ ចុះជួយច្រកដីដាក់បាវដើម្បីទប់​ទ​ប់ស្កាត់​ជាមុន កុំឲ្យបាក់​ផ្លូវ – CEN