រថយន្តក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរ បើក​វ៉ា​ជែង ក្នុងស្ថានភាព​មាន​គ្រោះថ្នាក់ បុកម៉ូតូ ស្លាប់​ម្នាក់ បញ្ជូនទៅ​សង្គ្រោះ​បន្ទាប់​ម្នាក់ – CEN