បើក​ម៉ូតូ​ឆ្លងថ្នល់​មិន​ប្រយ័ត្ន ត្រូវ​រថយន្តបុក​រង​របួសធ្ងន់ នៅ​ស្រុក​ស្វាយទាប​ – CEN