ប្រុស​វៀតណាម ចាក់​ស្ត្រី​វៀតណាម ២​កាំបិត បណ្តាលឱ្យ​ស្លាប់​ក្នុង​ថ្លុកឈាម ខាងមុខ​កាស៊ីណូ​ក្រោ​ន ក្រុង​បាវិត​ – CEN