គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ នៃ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ មនុស្ស​ស្លាប់​២៦​នាក់ ខណៈ​១៥​ថ្ងៃ ស្លាប់ ១១០​នាក់​ – CEN