អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ព្រមាន​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចំពោះ​បុគ្គល មិន​សហ​ការបើក​ពង្រីក​ផ្លូវ​តំបន់​ពយ​កំ​ពេញ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ឆ្នេរសមុទ្រ​ថ្មី បំរើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN