ចិន​រំលឹក​ខួប​លើក​ទី ៧០​ នៃ​ការបង្កើត​សាធារណៈរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន – CEN