ជនបរទេស​ម្នាក់​ ត្រូវគេ​ប្រទះឃើញដាច់​មួយ​កំណាត់​ខ្លួន​ផ្នែក​ខាងក្រោម​ – CEN