អាជ្ញាធ​រជា​តិអ​ប្សរា នឹងចា​ត់វិធា​នការ​លើសក​ម្មភាពល​ក់ដូរ ក្រាលកន្ទេល អ​ង្រឹង នៅបរិវេណកសិន្ធុប្រាសាទអ​ង្គ​រវ​ត្ត – CEN