ស្ថាប័ន​តុលាការ​ខេត្ត​តាកែវ ស្នើសុំ​ឲ្យអាជ្ញា​ធរ​ស្រុក ក្រុង ទាំង១​០ ចូលរួ​មផ្ស​ព្វផ្សាយ សេចក្តីប្រកា​សព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួ​ងយុទ្ធ​ធម៌ – CEN