អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក រិះគន់​រឿងស​ត្វមួយចំនួន ក្នុងសួ​នស​ត្វភ្នំ​តាម៉ៅ ធ្លាក់ខ្លួនស្គមស្គាំ​ង ដោយសារខ្វះចំណី – CEN