ថ្ងៃទី៧​តុលា​ខាង​មុខនេះ សម្តេច​តេជោ នឹង​ជួបជាមួយសិស្សនិន្ទេស(A)​ ចំនួ​ន៤​៤៣​នាក់​ – CEN