ជនសង្ស័​​យម្នា​ក់ ខឹងមន្រ្តីយោធាម្នា​ក់ ​គំរាមបា​ញ់ស​ម្លាប់ ក៏ពួ​នស្ទា​ក់ កាប់ស្លា​ប់នៅ​​នឹ​ង​ក​ន្លែង – CEN