សោកនាដកម្ម បង្កដោយ​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ស្រវឹង​ – CEN