ខេត្តរតនគិរី និង​ខេត្ត​យ៉ា​ឡាយ បន្ត​រុករក​អដ្ឋិធាតុ កងទ័ព​ស្ម័គ្រចិត្ត​វៀតណាម ដែល​ពលី​ក្នុងសម័យ​សង្គ្រាម លើ​ទឹកដី​កម្ពុជា​ – CEN