ខឹងសុំលុ​យម្តាយមិ​នបាន វាយទាំ​ងម្តា​យបង្កើត បណ្តាល​ឱ្យម​នុស្សប្រុ​សស្រី​៣នាក់ រង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល នៅស្រុក​រមា​សហែ​ក – CEN