មិត្តបាញ់សម្លាប់មិត្ត, ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់ បាញ់សម្លាប់​មន្ត្រីន​គរបា​លម្នាក់ នៅ​ក្នុ​ងហា​ងកា​ហ្វេ​ ចាប់បា​ន​ហើយ កំពុងធ្វើការសួរ​បំភ្លឺនៅ​​ស្ន​ងកា​​​​រ​​ដ្ឋាន – CEN