ចង់បា​នស​ម្រស់​ស្អាត និងក្មេងជាង​វ័​យ ចូរទ​ទួ​លទាន​ផ្លែឈើទាំ​ងនេះឲ្យ​ច្រើន – CEN