យុទ្ធនា​ការបន្ត​ស្រាវជ្រាវ បង្ក្រាប​ករណី​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន និង​សម្រួល​ទីតាំង​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នូវ​សារធាតុ​ញៀន ក្នុង​ទីតាំង​អ៊ី​ន​ធឺ​ណែ​ត​ – CEN